Szállítás és Visszatérítés

Átvételi lehetőség, Szállítás

Megrendelt termékeidet szívesen kiszállítjuk és össze is szereljük! Egyedi kedvezményes szállítási és szerelési árainkról érdeklődjön webáruházunknál.

Átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása

Átvétel telephelyen

iwellness Fitnesz pont, 2013 Pomáz, Enikői u. 1.

Tel.: +36-30-9901-196

Ingyenes.

Csomagküldő szolgálattal dobozban (30 kg és 120cm alatt)

50 000 Ft alatt 1900 Ft

50 000 Ft felett 0 Ft; (Ingyenes.)

Díjaink a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák

Fenti díjtételek az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

Kiszállítás az ország egész területére (csak Magyarország területén belül).

A szállítás illetve a várható megérkezés előtt egyeztetés történik a vásárlóval

A szállítás hétfőtől péntekig 8-16 óra közötti történik, pontos időmegjelölés nélkül.

A kapun történő beszállítást és az összeszerelést már az átvevőnek kell megoldania

A DPD futár napközben 9-16 óra között az Ön által megadott szállítási címre fogja kiszállítani a csomagot a feladástól számított 1-2 munkanapon belül. Kérjük olyan szállítási címet adjon meg, ahol munkaidőben át tudja venni a csomagját, esetlegesen munkahelyi címet adjon meg ezért. Webáruházunkban vásárolt termékeket magyarországi címre szállítják ki. A következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

Csomagküldő szolgálattal dobozban (30 kg feletti és 120cm alatti fitneszgépek)

50 000 Ft alatt 1900 Ft

50 000 Ft felett 0 Ft; (Ingyenes.)

Díjaink a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák

A Royal-Sprint futár napközben 9-17 óra között az Ön által megadott szállítási címre fogja kiszállítani a csomagot a feladástól számított 1-2 munkanapon belül. Kérjük olyan szállítási címe t adjon meg, ahol munkaidőben is át tudja venni a csomagját, esetlegesen munkahelyi címet adjon meg ezért. Webáruházunkban vásárolt termékeket magyarországi címre szállítják ki. A Royal futárszolgálat a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Ha nem sikerült az első szállítás és a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az Royal egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. A Royal a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az Royal a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult a csomagot átveheti. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

Teendők a termék átvételkor

A termék átvételekor Vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vevő kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Vevő kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni!

Amennyiben az átvételkor a csomagolás vagy a termék láthatóan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Elállás a vásárlástól

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vevő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Fitneszgépek szállítása és szerelése iwellness.hu autójával

Az iwellness.hu a következő tarifák szerint szállítja házhoz és szereli össze a megrendelt fitneszgépeket.

Budapest területén belül

50 000 Ft alatt 1900 Ft

50 000 Ft felett 0 Ft; (INGYENES)

Díjaink a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák

Összeszerelési igény felmerülése esetén 5.000 Ft + ÁFA /munkaóra)

Fenti díjtételek az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

Kiszállítás Budapest területén belül.

A szállítás, illetve a várható megérkezés előtt telefonos egyeztetés történik a vásárlóval.

A szállítás hétfőtől péntekig 10-16 óra közötti történik, pontos időmegjelölés nélkül*

Kapuig történő szállítás.

Összeszerelést már az átvevőnek kell megoldania.

Ha más időpontban kérné a szállítást kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Budapest területén kívül

120Ft/km + ÁFA (Dobozolt Állapotban)

Összeszerelési igény felmerülése esetén 5.000 Ft + ÁFA /munkaóra)

Fenti díjtételek az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

Kiszállítás Budapest területén kívül.

A szállítás, illetve a várható megérkezés előtt telefonos egyeztetés történik a vásárlóval.

A szállítás hétfőtől péntekig 8-16 óra közötti történik, pontos időmegjelölés nélkül.

Kapuig történő szállítás.

Összeszerelést már az átvevőnek kell megoldania.

Ha más időpontban kérné a szállítást kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Visszatérítés

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Továbbiakat részletesen az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

Használt Felújított termékek

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

A Fitness Life Hungary Kft. csakis úgy adja át használt termékit, hogy azokat vevő előtte megtekintette, állapotukat elfogadta.

Ezután vevőt elállási jog nem illeti meg, ezeket a gépeket visszaadni nem lehet, csakis más termék vásárlásával becserélni. Ez esetben a szállítás vevő felelőssége, a visszaszállított gép a kiadáskori állapotával kell megegyezzen.